Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Karnak - chrámový komplex

Karnak - chrámový komplex Chrámový komplex v Karnaku je největším v Egyptě, leží v oblasti starověkého Vesetu (Théb). Rozkládá se na ploše cca. 2000 akrů. Jeho nejstarší části pocházejí přibližně z období 2000 let př. n. l. (v té době zde stávaly menší svatyně, výstavba současného chrámu byla zahájena okolo roku 1500 př.n.l.), poslední přístavby jsou z období vlády prvních Ptolemaiovců. Na jeho výstavbě se podílela většina významných panovníků své doby. Právě svou rozlehlostí ale především i délkou výstavby se Karnak výrazně odlišuje od jiných chrámových komplexů Egypta. Hlavní chrám v Karnaku byl zasvěcen Amonovi, který se stal v období 18. dynastie nejdůležitějším egyptským bohem. Jeho kult splynul s kultem slunečního boha Re a byl uctíván jako Amon-Re.  Jeho posvátným zvířetem byl beran, zpodobovaný většinou jako beraní sfinga. Přístupovou cestu střeží sochy beranů. Podobnými sochami byla zdobena i cesta spojující Karnak s Luxorem (zdejší chrám byl také zasvěcen Amonovi). Do Amonova chrámu se vstupuje sérií pylonů zbudovaných v různých obdobích. Nejstarší dva (IV. A V. pylon) nechal vystavět Tuthmosis I. Na prvním nádvoří byste neměli minout velkou sochu faraona Ramesse II.. Od jiných podobných soch se odlišuje tím, že farao se zde nechal vyobrazit i se svou manželkou Nefertiti (královnám se jinak sochy netesaly). Hlavní karnacký chrám je zajímavý především velkou sloupovou síní – Hypostylovou síní. Hala má rozlohu téměř 5000 m2, zdobí ji 134 mohutných sloupů v šestnácti řadách. Většina sloupů (122) vystavěných Setim I. je vysoká 10 m, prostřední sloupy vystavěné Ramessem II. dosahují výšky 21 m a mají průměr 3 m. Hlavice sloupů jsou tesány do podoby lotosu nebo papyru. Celý chrám má bohatou reliéfní výzdobu. Na dalším nádvoří stojí slavný obelisk královny Hatšepsut. Druhý obelisk bohužel v minulosti spadl a rozlomil se na několik dílů. Oba obelisky byly vytesány v lomech u Asuánu. Hatšepsut byla velkou stavitelkou. V karnackém komplexu nechala zbudovat například také známou červenou svatyni (použita byla málo obvyklá červená žula). V červené svatyni byla uložena posvátná bárka Amona-Re. Hatšepsut  přestavěla také chrámový okrsek Mut. Součástí výzdoby chrámu v Karnaku byl také „Karnacký královský seznam“. Vznikl za vlády Thutmose III. a je jedním z prvních dochovaných seznamů panovníků. V současné době je vystaven v Louvru. K chrámovému komplexu patří mimo hlavní Amonův chrám ještě chrámy dalších bohů – chrám Ptaha, Ipet, Chonsuův chrám a další svatyně. Důležitými, ale pro veřejnost většinou nepřístupnými součástmi chrámového komplexu jsou kromě okrsku Amona-Re ještě chrámové okrsky Mut a Montu.

Oblast
Hodnocení uživatelů
3/5
Běžné

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Karnak - chrámový komplex, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit

Nejnovější hodnocení

Neznámý uživatel, 8. 11. 2021 Nic moc
Všechna hodnocení
--- • --- • ---
---