Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Seti I.

Sethi I. Sethi I. byl panovníkem 19. dynastie. Vládl přibližně v letech 1290–1279/1278 př. n. l.. Vládu nastoupil už jako spoluvládce svého otce Ramesse I., kterému se podařilo navázat na úspěchy Haremheba, zemi stabilizovat a zvýšit význam Egypta, který upadl v době vlády achnatona a Atonova kultu. Sethi I. plynule navázal na vládu svého otce. Mimo říše po něm zdědil i velké vojenské schopnosti, které se mu velmi hodily. Jeho říše byla ohrožována Chetity, Lybijci i povstáním v Núbii. Všem těmto hrozbám s úspěchem čelil. První vojenskou výpravu vedl již v prvním roce své vlády proti beduínskému kmeni Šasu, který za podpory Chetitů obsadil 20 pohraničních pevností Egypta podél Středozemního moře. Sethi I. dobyl postupně všechny pevnosti. Chetité přesto přesto pokračovali v konfliktu. Spojili se s Amorejci a Aramejci, přesto se Sethimu podařilo dosáhnout přesvědčivého vítězství. Do Mennoferu se vrátil s obrovskou válečnou kořistí a množstvím zajatců. K dalšímu válečnému konfliktu s Chetity došlo o dva roky později. K rozhodné bitvě došlo až u pevnosti Kadeš, která byla pokládána za nedobytnou. Jdo o „První bitvu u Kadeše“. Výsledek bohužel nebyl úplně přesvědčivý. Mezi oběma panovníky bylo nakonec uzavřeno příměří, řeka Orontes byla uznána za přirozenou hranici obou království. Synem Sethiho I. byl Ramesse II.. Jeho matka nepocházela z královského rodu. Aby zajistil Ramessovi bezproblémový nástup na trůn a předešel možným sporům o nástupnictví, určil ho Sethi I. v osmém roce vlády za spoluvládce. Sethi I. se věnoval i stavitelské činnosti. Rozšířil nebo postavil chrámy ve Vesetu (Théby, Luxor), Abydosu, Mennoferu (Memfida) a Omu (Héliopole). Započal stavbu sloupového nádvoří v Amonově velechrámu v Karnaku. Zádušní chrám Sethiho I. je ve Vesetu. V období vlády 19. dynastie vzrostl význam kultu boha Sutecha. Panovníci Ramessovské dynastie pocházeli z Avaridy, kde měl Sutechův kult silnou pozici a svůj původ odvozovali právě od tohoto boha. Jméno Sethi na Sutecha také odkazuje. Sethi I. nechal obnovit a zvětšit Sutechův chrám v Avaridě.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Seti I., budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---