Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Haremheb

Haremheb Haremheb se řadí k panovníkům 18. dynastie (Nová říše), ačkoliv dynastií nebyl nijak spřízněn. Vládl přibližně v letech 1319–1292 př. n. l.. Datum nástupu na trůn je obtížné přesně určit, protože Haremheb se prohlásil za přímého následovníka Amenhotepa III. a veškeré zmínky o svých předchůdcích Amenhotepovi IV. / Achnatonovi, Tutanchamonovi a Ajovi se pokusil vymazat z historie. Svoji kariéru zahájil už v dobách panování Achnatona, jako vojenský hodnostář. Jeho postavení bylo srovnatelné s hodností generála. V této době se patrně z praktických důvodů přikláněl k oficiálnímu kultu Atona. Haremheb byl velmi vzdělaný, inteligentní muž. Měl nesporné velitelské schopnosti. Ve vojenských taženích, stejně jako při potírání domácích lupičských band, které se nebývale rozmohly díky nedbalé správě země, i v ochraně hranic dosáhl značných úspěchů. Armáda ho milovala a ctila a měl v ní naprostou oporu. Velkou obratnost osvědčil i v diplomacii. Haremhebovým rivalem a častým odpůrcem byl hodnostář Aje. Ten se stal spoluvládcem mladičkého Tutanchamona. Po jeho předčasné smrti, kdy panovník nezanechal následníka se však vzácně schodli a nechali zavraždit nápadníka trůnu a Tutanchamonovy vdovy chetitského prince Zannanzu, syna chetitského krále Šupiluliumaše I.. Pro zažehnání války s Chetity se Egypt spojil s říší Mitanni. Protože v této době nebylo Haremhebovo postavení ještě neotřesitelné a jeho rival Aje byl již starý, patrně ustoupil Ajovi v nároku na trůn. Aje se oženil s Tutanchamonovou vdovou a zároveň sestrou a tím legitimizoval svůj nárok na trůn. Haremheb už za vlády Tutanchamona získal titul „obě oči krále v Obou zemích“, na Ajovi si víceméně vynutil titul „zástupcem krále Obou zemí ve všech zemích“. Oženil se s jeho dcerouMutnežmet, čímž se stal následníkem trůnu. Po Ajově smrti se plně přihlásil k tradičním egyptským kultům (které začal obnovovat na Ajovu radu už Tutanchamon), zejména vyzdvihl kult Amona, jehož kněží ho pravděpodobně podpořili pře nástupu vlády. Atonův kult byl zakázán, jeho uctívači pronásledování. Město Achetaton nechal srovnat se zemí a stavební materiál použil na zvelebení Amonova chrámu v Karnaku. Nechal postavit nejprve 2. Pylon na západě, pak 9. A 10. Pylon jižního vstupu, započal s výstavbou sloupové síně a nechal zbudovat alej sfing, vedoucí a Amonova chrámu do chrámu bohyně Mut. Stavěl také v Mennoferu (Memfidě) a na dalších místech země. Haremheb významně zreformoval správu Egypta. Zemi rozdělil na Horní a Dolní Egypt, každou část spravoval vezír, který se zodpovídal přímo panovníkovi. Také armáda byla rozdělena do dvou celků. Aktivně se snažil omezit korupci. Viníkovi byl useknut nos a byl odeslán na nucené práce na stavby pohraničních pevností. Zřídil hodnost soudce a místních soudů. Haremhebova hrobka je v Údolí králů.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Haremheb, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---