Potápění a šnorchlování

Odhadovaná doba čtení: 6 min.

Egypt - potápění a šnorchlování

Egypt je jednou z nejoblíbenějších destinací na potápění. Mezi jeho největší přednosti patří blízká poloha (asi 3 hodiny letadlem), krásné písečné pláže a prohřáté Rudé moře plné podmořského života. Egypt nabízí jednu z nejlepších možností k potápění v celém Rudém moři, od korálových útesů jižního poloostrova Sinaj po odlehlé severní pobřeží Akabského zálivu až k nedotčeným pevninským překrásným hlubinám jihu, které jsou dosažitelné pouze vícedenními plavbami.

1500 kilometrů egyptského pobřeží nabízí velké množství lokalit k potápění. Pobřežní města jako Hurghada a Sharm el Sheikh jsou hlavními potápěčskými cíli a slouží jako základna většiny návštěvníků poloostrova Sinaj. Téměř na každém kroku si můžete domluvit výlety lodí na zajímavá místa na otevřeném moři nebo se nechat zavézt k některé z mnoha podmořských jeskyní. Některé potápěčské školy dokonce disponují českými instruktory. Egypt se tak stává místem, kde je ideální začít s potápěčským výcvikem. Zázemí je perfektní a navíc se budete potápět u korálových útesů plných pestrobarevných rybek, což je jistě zajímavější než zkušební ponory v krytém bazénu. V některých lokalitách jsou díky náporů turistů všechny korály již téměř zničeny. Dostatek korálů kousek od pobřeží naleznete na Sinajském poloostrově ve střediscích jako Sharm el Sheikh a Taba. Novou oblíbenou potápěčskou destinací v Egyptě se začíná stávat okolí městečka Marsa Alam. To naleznete na jihu Egypta a jelikož se jedná o poměrně nové letovisko, již kousek od břehu najdete krásné neporušené korály. Ty jsou díky své skvělé poloze vhodné i pro šnorchlaře. Ti jen pár metrů od břehu mohou obdivovat život na korálech, aniž by museli podstupovat potápěčský výcvik.

Pokud si vzpomenete na nějaký druh korálu, téměř s určitostí najdete živý exemplář v egyptském Rudém moři. Rostou zde tvrdé druhy korálů, dále měkcí, květinám podobní laločníci. Ryby zde jsou stejně neuvěřitelné jako koráli, počínaje žralokem kladivounem, kroužícím v modré hlubině mezi velkým shlukem barakud, až po malé hlaváče a shluky bradáči. Pyskouni obrovští a kranasi v ohromných seskupeních stejně jako manty a murény jsou všude.

Mapy potápěčských lokalit

Výběr z potápěčských lokalit v Egyptě

Bratrské ostrovy (The Brothers Islands)

Bratrské ostrovy jsou dvojicí malých ostrůvků lokalizovaných na otevřeném moři v severní polovině egyptského pobřeží. Ostrovy jsou vystouplé vrcholky dvou masivních útesových pilířů, které stoupají z nesmírných hloubek. Toto jsou jediné význačné útesy na míle daleko, které působí jako magnet pro obrovská hejna ryb, která navíc přitahují žraloky. Omývané plnou silou proudů ze širého moře ostrovy posporují rozmanitou populaci korálů a jejich hustý proost obklopuje ostrov ze všech stran. Větší z Bratrských ostrovů je vzdálen asi kilometr od svého menšího příbuzného. Malý Bratrský ostrov je k rozeznání svým kamenným majákem. Fantastický korálový porost začíná na povrchu a pokračuje až do nedosažitených hloubek. Místní oblíbené druhy, které vzkvétají v silných proudech, jsou překrásné mořské šlahouny a množství červeného měkkého korálu. Tvrdí koráli jsou zde také bohatě zastoupeni . Velké zastoupení shlukujících se útesových druhů ryb navštěvuje stěnu a kranasi, tuňáci a barakudy sem z otevřeného moře přivádějí hejna, běžně jsou zde vidět některé druhy žraloků a pyskouni.

Modrá jáma (The Blue Hole)

Modrá jáma je nejznámější dahabskou lokalitou, která se nachází ve vzdálenosti osmi kilometrů severním směrem. Svažinatý útes před vlastní lokalitou je domovem krásných ryb. Vertikální šachta Modré jámy je však nechvalně proslulá kvůli potápěčům, kteří doplatili na pokus o ponor do příliš velkých hloubek.

Thistlegorm

Tato zásobovací loď z druhé sv. války byla potopená německými bombardéry v roce 1941. Je situována severozápadně od Ras Muhammad v úžině Gubal. Objevil ji slavný francouzský oceánograf Jacques Cousteau. Leží v 30 metrech s téměř neporušenou přídí, která sedí skoro v pravém úhlu na písečném dně. Střed lodi je hodně poškozený, z čehož můžeme usuzovat, že zde byl velký náklad střeliva. Lokomotiva, která musela být vyhozena z paluby, když se loď potápěla, leží na přístrojové části vraku, její vagony jsou stále na palubě. Interiér lodi je naplněn veškerou možnou válečnou výbavou. Toto místo je hustě obydleno rybami, měkkými korálů.

Ras Mohammed Marine Park

Poloostrov Ras Muhammad vybíhá z hlavní části sinajského poloostrova do Rudého moře jako zlomený prst. Okolo pobřeží je hustý shluk potápěčských lokalit s třemi hlavními místy. Nejznámější je Žraločí útes.

Útes Daedalus (Daedalus Reef)

Útes Daedelus situovaný téměř na polovině cesty do Saúdské Arábie, izolovaný malý útes, je označen majákem. Daedelus je známý zvláště díky žralokům, hejnům kranasů a unikátních hejnům perutýnů. Útes strmě klesá do 70 metrů. Na západní straně vzniklo opravdové město sasanek, které se může pyšnit až zarážející koncentrací překrásných exemplářů. Na severu je nejlepší výběr mořských ryb jako tuňáci, kranasi, barakudy, žraloci, pyskouni, kanici, a další.

Rocky Islet

Tento ostrůvek se skládá z příkré, holé skály zvedající se ze samotných hlubin moře. Obvykle tu lze pozorovat žraloky a větší zástupce ryb. Jelikož je severní strana vystavena plné síle převládajícího větru, zahajují obvykle potápěči ponor z paluby právě zde a pokračují východním směrem kolem útesu do klidnějších vod na jih od ostrůvku, kde na ně už čeká jejich plavidlo.

Čtěte také: Webkamery