Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Tutmos I.

Thutmose I. Tutmose I. byl panovníkem 18. dynastie (Nová říše). Vládl v letech 1504 – 1492 př.n.l.. Na trůn nastoupil po Amenhotepovi I., který upevnil vládu v Egyptě a svému nástupci předal dobře fungující a prosperující království. Tutmose I. podnikl několik významných válečných výprav. V Núbii rozšířil území Egypta až ke třetímu kataraktu. U ostrova Tombu nechal postavit hraniční pevnost. S další válečnou výpravou se dostal až do Asie, kde dobyl značnou část Foinikie a Palestiny, překročil řeku Eufrat v Mezopotámii. Upevnil panství v Sýrii. Pro Egypt takto dobyl největších území v dosavadních dějinách země. Později ho předčil až Thutmose III. Sídelním městem Thutmose I. byl Veset (Théby, dnešní Luxor). Zde nechal postavit řadu významných budov, z nichž část se dochovala až do dnešních dní. Jmenujme například čtvrtý pylon Amonova chrámu v Karnaku, dochovaly se také zbytky obvodových zdí, které tento chrám ohrazovaly a obelisk. V Nubetu nechal postavit chrám boha Sutech (z něho bohužel zbyly jen naprosté ruiny). Thutmose I. byl prvním panovníkem Egypta, který si nechal vystavět hrobku v Údolí králů. Jeho hrobka leží pod jihovýchodním svahem. K výstavbě byli z důvodů utajení pravděpodobně použiti váleční zajatci, kteří byli po dokončení prací popraveni. Mumie Thutmose I. byla během vlády 21. Dynastie přenesena do Dél el-Bahrí (spolu s mumiemi dalších panovníků), po delších peripetiích byla objevena a nyní je součástí sbírek Egyptského muzea v Káhiře.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Tutmos I., budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---