Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Chrám Philae (Pilak)

Jak se k chrámu Philae (Pilak) dostat? Na ostrůvek s chrámovým komplexem se dostanete na některé z mnoha malých motorových lodí, kotvících na pravém břehu přehrady. Už samotná cesta stojí za to, není dlouhá a budete odměněni překrásným výhledem. Pilak leží jen 8 km jižně od Assuanu, v místech, kde procházela starověká hranice s Núbií. Chrám Philae (Pilak) Chrám Pilak ležel dříve na ostrově Philae (Pilak), ale v současné době leží na malém ostrůvku Agilkija, kam byl ve spolupráci s UNESCO přenesen při výstavbě Asuánské přehrady. Na původním místě by skončil zcela pod hladinou vody nově vzniklé přehrady. Rozebrán na jednotlivé kusy byl přenesen na místo vzdálené přibližně 300 m od původního. Přesun chrámového komplexu probíhal v letech 1972 – 1980. Spolu s chrámem se na ostrůvek přesunul i původní název a běžně teď bývá označován také jako Pilak nebo Philae. V místech pozdějšího chrámového komplexu Pilak se začalo stavět již v 7. stol. př. n. l., jednalo se však o spíše nevýznamné budovy. Malý chrám bohyně Eset zde stával již ve 4. stol. př. n. l.. Hlavní zásluhu na výstavbě chrámu však mají Ptolemaiovci. Největší část výstavby proběhla mezi lety 285 př. n.l. až 305 n.l.. Pilak se tak stal hlavním centrem kultu bohyně Eset (v římském světě známé jako Isis). Bohyni Eset je také zasvěcen hlavní chrám komplexu. Menší chrám je zasvěcen Hathor a na východní straně ostrova byly ještě malé svatyně zasvěcené núbijským bohům a také Imhotepovi – prvnímu staviteli pyramidy. Velmi dobře zachovaný je takzvaný Traianův kiosek, zbudovaný k příležitosti jeho návštěvy v chrámu, která se však nakonec neuskutečnila.   Vstupní pylon chrámu má zvenčí tradiční výzdobu v podobě faraonových válečných úspěchů. V tomto případě Ptolemaios XII. pobíjí své nepřátele.  Z vnitřní strany jsou reliéfy zachycující Eset a Hora. Ke vstupnímu 18 m vysokému pylonu vede sloupová kolonáda.  Východní kolonáda nebyla nikdy dokončena, ale jsou odsud přístupné svatyně Arensnuphise a Mandulise (núbijská božstva) a Imhotepa. Z vnitřního nádvoří se vchází do Mammissi – domu zrození, situovanému v západním cípu nádvoří. Tato svatyně byla zasvěcena Horovi. V den oslav jeho zrození se účastnil obřadů i faraon. Do vlastního chrámu Eset se vchází druhým pylonem přes sloupovou síň – hypostyl. Sloupoví v chrámu je dobře zachovalé, s hlavicemi v podobě lotosu i papyru – symboly horního a dolního Egypta. Srdcem chrámu je vnitřní svatyně, kde stávala socha bohyně Eset. Dveře nejsvětější komnaty bývaly ze dřeva, které bylo v Egyptě velmi vzácné nebo z elektronu (slitina zlata a stříbra). K hlavnímu chrámu Eset přiléhá menší chrám zasvěcený bohyni Hathor (bývá zobrazována s kravskou hlavou). Tento chrám byl vybudován Ptolemaiem VI. a postupně rozšířen a dostavěn Ptolemaiem VII. a římskými císaři Augustem a Tiberiem. Chrám nese také stopy po pozdějších kolonizátorech a návštěvnících Egypta. V období kolonizace Egypta Římskou říší byl chrám rozšířen a aktivně používán. Původní kult se zde udržel ještě dlouho po oficiálním nástupu křesťanství a chrám Pilak se tak stal posledním místem, kde bylo původní egyptské náboženství praktikováno, ačkoliv nekřesťanské obřady byly již cca. 150 let v celé Římské říši zakázané (od roku 392). Definitivně bylo praktikování starého náboženství ukončeno z rozkazu císaře Justiniana I. roku 535 (některé zdroje uvádějí až 551). Zároveň byl chrám vysvěcen jako kostel sv. Štěpána. Křesťané se na podobě chrámu bohužel dost podepsali. Mnoho reliéfů bylo odtesáno a nahrazeno křesťanskými symboly, zejména koptským křížem. Následná vlna islamizace po roce 640 ukončila působení chrámu docela. Nedaleko východu z druhého nádvoří jsou pozůstatky nápisů, kterými se zde zvěčnili návštěvníci ze starověkého Říma. Alternativní názvy Chrám se někdy nazývá a přepisuje jako Philae, Pilak, Philae nebo i Fílé

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Chrám Philae (Pilak), budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---