Ostrov Philae (Pilak)

Oblast:

Památky

Středisko:

Typ:

Památka