Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Ramesse III.

Ramesse III. Ramesse III. byl druhým panovníkem 20. dynastie. Vládl v letech 1183/1182–1152/1151 př. n. l.. Na trůn nastoupil po svém otci Setnachtovi, který využil zmatky a úpadek státní moci na konci 19. dynastie k převzetí moci a vytvoření dynastie vlastní. Ramesse III. byl prakticky posledním opravdu velkým a významným faraonem Egypta. Po něm následovala sice ještě celá řada panovníků 20. dynastie, žádný však nedosáhl jeho úspěchů, země pomalu upadala do chaosu a rozkladu. Ramesse III. započal svou vládu stabilizací oblasti delty Nilu. Pokračoval vojenskou výpravou do Libye, odkud Egypt napadaly loupeživé tlupy. V jedenáctém roce jeho vlády proběhla druhá válka proti Libyi, hlavní bitva byla svedena u Mennoferu (Memfida), Ramesse III. v ní zajal libyjského velitele Kaperu a ve válce zvítězil. Nebezpečí Egyptu hrozilo i ze Středozemního moře. Pohyboval se zde nepřítel označovaný jako „mořské národy“. Nikdo neví přesně, o koho šlo, v každém případě to však byli nebezpeční a úspěšní válečníci, kteří již zničili Mykény, rozvrátili Chetitskou říši, drancovali Sírii a připravovali se na vpád do Egypta. Svojí pozemní armádu podporovali útoky z moře na přístavní města. Tento nepřítel představoval vážnou hrozbu pro deltu. Ramesse III. posílil přímořské pevnosti a vytáhl proti nepříteli do Palestiny (za podpory místních vládců). V rozsáhlé bitvě se mu podařilo nepřítele porazit. Námořní bitva se odehrála naštěstí blízko pobřeží u Pelusia. Egypťané totiž nebyli příliš dobrými mořeplavci. Měli však těžké lodě s veslaři a podporu lučištníků a velkých praků na břehu a tak dosáhli naprostého vítězství. Ramesse III. si nechal vystavět zádušní chrám v Medinit Habu (Džamet). Podílel se na rozšíření chrámů v Karnaku a Luxoru. Konec vlády Ramesse III. poznamenalo rozsáhlé spiknutí vedené vezírem Dolního Egypta. Tohoto spiknutí se účastnilo značné množství hodnostářů.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Ramesse III., budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---