Kleopatra VII.

Oblast:

Panovníci Egypta

Středisko:

Typ:

Památka