Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Senusret III. / Senvosret III.

Senusret III. / Senvosret III. Senusret II. byl významným panovníkem Střední říše, 12. dynastie.  Vládl v letech 1872 - 1839 př. n. l.. Provedl rozsáhlou reformu správy země. Zrušil úřady nomarchů, kteří svou mocí ohrožovali postavení faraona. Ustanovil 3 správní okrsky Egypta – Severní, Jižní a Hlavu jihu. Jednotlivé kraje se zodpovídaly přímo vezírovi. Zpřísnil ochranu hranic Egypta a bránil vzniku nových kmenů, aby předešel vnitřním nepokojům. Protože za vlády jeho předchůdců Senusreta II. a Amenemheta II. došlo ke vpádu sůdánských kmenů do Nůbie, podnikl několik velkých válečných výprav do Núbie i za její tehdejší hranici. Nechal zbudovat průplav 1. kataraktem, aby usnadnil přesun vojska. Téměř 100 km jižně od 2. Kataraktu nechal vybudovat hraniční pevnosti Kummu a Semnu. Rozšířil tak hranice Egypta o zemi Vavat. Za vlády Senusreta III. probíhala rozsáhlá stavitelská činnost., zejména v Abydu, Karnaku a Elefantině. Započal stavbu chrámu v Medamúdu. Dokončil zavlažovací kanály a zúrodnění v okolí Fajjůmské oázy. Bohužel architektonických památek z období vlády Senusreta III. se dochoval jen nepatrný zlomek. Zachovalo se ale množství soch a menších dekorativních předmětů či šperků, které dokládají vynikající zručnost řemeslníků této doby.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Senusret III. / Senvosret III., budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---