Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Ahmose I.

Ahmose I. Ahmose I. byl zakladatelem 18. královské dynastie a zároveň i prvním panovníkem a zakladatelem Nové říše. Vládl v letech 1550 – 1525 př.n.l.. Svou vládu nastoupil v pohnutých dobách končícího druhého přechodného období. Již jeho otec a bratr se podílel na válečném tažení proti Hyksósům, kteří vpadli do Egypta, porazili místní slabé panovníky a vládli zde přibližně 150 let. Ahmose I. postupně dobyl zpět Mennofer (Memfidu), většinu území Egypta a nakonec dobyl i hlavní město hyksóských panovníků Avaridu. Poražené vojsko hnal zpět do západní Asie. Postupně ničil jejich pevnosti i vojsko samotné. Jejich poslední významnou pevností byl Šaruhén (Palestina), který Ahmose I. Dobyl po tříletém obléhání. Jeho válečným úspěchům jistě přispělo, že zreformoval tradiční egyptské vojsko. Od Hyksósů převzal a okopíroval některé zbraně. Zavedl používání válečných vozů tažených koňmi, meče a kopí s dlouhými hroty. Naučil se zpracovávat mosaz. Po návratu do Egypta podnikl válečnou výpravu do Núbie, kterou znovu dobyl a rozšířil tak území říše až k druhému kataraktu. Třetí významnou válečnou výpravu podnikl opět do Asie, podrobil si Foiníkii a Sýrii, dostal se až ke břehům Eufratu. Ahmose I. zreformoval státní správu. Hlavním městem Egypta se stal Veset (Théby, dnešní Luxor). Panovník nechal obnovit několik starších chrámů, poškozených Hyksósy. Zahájil také výstavbu mnoha chrámů a veřejných budov nových. Čilá výstavba probíhala v Karnaku, Abydu, Mennoferu a dalších městech. Díky četné výstavbě byly otevřeny lomy a doly. Dal opravit a vyčistit systém zavlažovacích kanálů. Podpořil rozvoj obchodu, převzal kontrolu nad obilním trhem. Ahmose I. posílil kult Amona-Re, kterého vyzvedl do pozice hlavního boha Egypta. V dobách časté nepřítomnosti Ahmose I., kvůli válečným výpravám se na vládě významně podílela jeho manželka Ahmose-Nefertari. Po smrti panovníka vládla, jako regentka do doby dospělosti jejich syna Amenhotepa I.. Královna Ahmose-Nefertari se stala první Božskou manželkou Amona.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Ahmose I., budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---