Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Sutech

Sutech býval ochranným bohem Horního Egypta. Zosobňoval v sobě poušť, bouři, válku, temnotu a chaos. V dobách úsvitu Egypta nebyl vysloveně bohem zlým. Byl pokládán za spojence slunečního boha Re, za vítěze nad bájným hadem Apopem.Postupně tak, jak docházelo k mocenským válkám mezi Dolním a Horním Egyptem, se jeho role proměňovala. Vítězství nakonec připadlo vládcům Dolního Egypta a s nimi se prosadily i náboženské kulty dolnoegyptských bohů, především Usira. Tím byl Sutech vytlačen do pozice boha zla a postupně byl obyvateli čím dál více nenáviděn. V období Nové říše bylo Sutechovo jméno stesáváno ze starších památek.Centrem Sutechova kultu byla Nakáda. Zobrazován byl jako muž se stylizovanou hlavou zvířete, jehož původ není dosud přesně určen. Mohlo jít o psa hyenového, fenka, divokého osla, hrabáče nebo případně jejich kombinaci. V hieroglyfickém ideogramu Sutecha je zobrazen rozhodně pes hyenový. Pes hyenový loví ve smečce a své oběti zaživa vytrhává vnitřnosti.Divoký osel byl také často jeho obětním zvířetem. Až do poměrně pozdní doby nebyl dobře domestikován. Byl spojován s chaosem a vysloveně negativními vlastnostmi. Sutechovi bývali obětováni i hroši. Smyslem obětí bylo zahnat zlo.Podle Usirovského mítu je Sutech zlým usirovým bratrem, který ho ze závisti a žárlivosti připravil o život i říši. Svého otce Usira pomstil Horus. Se Sutechem bojoval, připravil ho o varlata, aby nemohl dál předávat svou podlost a ničemnost. Boj Hora se Sutechem je alegorickým spodobením odvěkého boje dobra a zla, světla a temnoty.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Sutech, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---