Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Maat

Maat v sobě ztělesňuje kosmický princip rovnováhy, spravedlnosti, harmonie a pořádku. Svou existencí zajišťuje stabilitu světa, správný běh života. Je také symbolem přírodních zákonů, zejména pak pravidelných cyklů, například slunečního a měsíčního.Zosobňuje v sobě také životní sílu a ženský princip.  Jako taková byla často spojována s bohem Re, spolu jako božský manželský pár zajišťovali spravedlivý chod světa. Řídila také sluneční bárku, tak aby bylo zajištěno správné střídání noci a dne.Maat byla také spojována s panovníkem, který měl vládnout tak, aby naplňoval její zákony a společenský řád. Ty nebyly zcela přesně dané, jednalo se spíše o soubor etických a mravních zákonitostí, kterými se měl řídit každý člověk dle svého stavu. Porušením zákonitostí Maat by byl zároveň narušen kosmický řád a tím ohrožen život, který by se propadl do chaosu.Veleknězem Maat byl vezír, který zároveň zodpovídal za soudnictví.Důležitou úlohu hrála Maat při obřadu „Vážení srdce“ po smrti člověka. Duše zemřelého předstoupila před soud, kterému předsedal Usire a zúčastnilo se ho dalších 42 božstev. Srdce zemřelého bylo položeno na misku vah, jeho protiváhou byla Maat v podobě svého symbolického péra nebo sošky. Podle výsledku vážení pak byl zemřelému umožněn posmrtný život, nebo byl naopak odsouzen k věčnému bloudění v poušti.Maat byla zpodobována jako žena s čelenkou s pštrosím perem na hlavě.  Maat, jako princip představuje pštrosí pero.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Maat, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---