Obnova zapomenutého hesla

Založení nového účtu

Ptolemaios I. Sótér

Ptolemaios I. Sótér Ptolemaios I. Sótér byl zakladatelem Ptolemaiovské dynastie, která vládla Egyptu přibližně 300 let od smrti Alexandra Velikého – Makedonského až do dobytí země Římem v roce 30 př. n. l.. Ptolemaios I. vládl v letech 323 – 285 př. n. l. (od roku 305 př. n. l. jako král). Ptolemaios byl původně významným Alexandrovým generálem a důvěrníkem. Po jeho smrti vládl Egyptu nejprve jako satrapa. Po úplném rozpadu Alexandrovy říše byl roku 305 př. n. l. korunován králem jako Ptolemaios I. Sótér. Vláda Ptolemaia I. byla poznamenána dlouholetými spory a četnými boji o jednotlivá území původní Alexandrovy říše. Tyto boje trvaly téměř 40 let a Ptolemaios se jim snažil pokud možno vyhýbat, pokud se netýkaly přímo Egypta, nebo jeho bývalých držav. K Egyptu se mu takto podařilo znovu připojit například Palestinu Foiníkii, Kyrenaiku a jižní Sýrii. V pozdějším období získal vládu i na Kypru a kykládách. Během této doby si Ptolemaios I. vysloužil pověst moudrého, rozhodného a uvážlivého panovníka, která přivedla do jeho služeb mnoho nadaných a schopných Makedonců a Řeků. Ti postupně vytvořili privilegovanou vládnoucí vrstvu Egypta. Ptolemaios I. dobře vycházel i s původním obyvatelstvem Egypta. V plné šíři přijal tradiční náboženství a podporoval původní egyptské zvyky a tradice. Ptolemaios I. během své dlouhé vlády stabilizoval Egypt. Po dlouhém období předcházejících zmatků a úpadku posílil jeho pozici v tehdejším světě. Podporoval vzdělanost a zvláště literaturu. Dal podnět k založení Alexandrijské knihovny a sám sepsal dějiny Alexandrova tažení, které se bohužel nedochovaly. Sídelním městem Ptolemaia I. se stala Alexandrie. Nechal zde postavit nádherný královský palác, založil knihovnu – Múseion – chrám Můz, také chrám boha Serapida, divadlo a celou řadu dalších budov. Zahájil stavbu slavného majáku na ostrově Faru u alexandrijského přístavu. Bohužel stavby Ptolemaia I. se do dnešních dní nezachovaly. V roce 285 př. n. l. abdikoval ve prospěch svého syna Ptolemaia II. Filadelfa. Zemřel roku 283 př. n. l. jako 84 letý stařec.

Oblast
Zatím nikdo nehodnotil

Hodnocení pomáhá ostatním cestovatelům. Pokud jste už navštívili Ptolemaios I. Sótér, budeme moc vděční za váš názor.

Hodnotit
--- • --- • ---
---