Egypt v detailech

Zobrazit
E-mail
Heslo
Přihlásit

 

 

 

Další zajímavé dovolenkové destinace:

Kam se ještě létá a jezdí na normální běžnou dovolenou? Prozkoumejte níže uvedené destinace. Najdete překrásné moře, památky i mnoho míst pro aktivní dovolenou i lenošení na pláži.

Řecko a řecké ostrovy

Turecko - turecká a egejská riviéra

Kypr

Tunisko

Kanárské ostrovy

Bulharsko

 

 

Turistická střediska: Luxor

Upravit popis objektu

Město Luxor

Město Luxor se nachází v místě, kde původně ležely starobylé Théby (Veset). Théby se staly za 11. Dynastie hlavním městem Egypta a byly jím i v době Nové říše. V této době měly Théby na 50 tisíc obyvatel a rozkládaly se na území téměř 8 km2. S nástupem 21. dynastie jejich význam postupně slábl a město začalo upadat. V 7. stol. př. n. l. bylo město vypleněno Asyřany, roku 27 př. n. l. stihlo město ničivé zemětřesení. Zkáza byla dokončena postupnými nájezdy Římanů, Arabů i křesťanů. Théby postupně zcela zanikly a stopy po nich zmizely ve vrstvách písku a nilského bahna tak dokonale, že se po dlouhou dobu nevědělo, kde přesně se nacházely. Znovuobjeveny byly až v roce 1718. Část původního staroegyptského města ještě nebyla odkryta.

Na východním břehu leželo „město živých“, s obytnými paláci a celou městskou zástavbou. Část tohoto území je stále ještě neodkryta. Dodnes se zde zachovaly chrámy Karnak a Luxor. Na západním břehu Nilu bylo „město mrtvých“ – nekropole – s hrobkami panovníků, šlechty i méně významných Egypťanů. Zde se nacházely také četné zádušní chrámy. Dominantou nekropole byla hora zvaná „Vrchol“, o které staří Egypťané věřili, že je zde vstup do podzemí. Dnes zde můžete obdivovat zejména Memnonovy kolosy, Údolí králů, Údolí královen nebo chrám královny Hatšepsut.

V dnešním Luxoru stojí také za pozornost velké muzeum, které vystavuje rozsáhlé archeologické sbírky a případně malé, ale rovněž zajímavé muzeum mumifikace.